กำหนดการแถลงข่าว

10 เมษายน 2566

ห้องแอมเบอร์ 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

09:00 น.

ลงทะเบียน รับประทานอาหารว่างและรับของที่ระลึก

10:00 น.

เริ่มงานแถลงข่าว

● วิดิทัศน์เปิดงาน “2023 Green Technology Expo”
ดร. พิชัย สนแจ้ง
เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงบทบาทของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน
วัตถุประสงค์ แนวคิดและความร่วมมือในการจัดงาน

ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
กล่าวถึงปัญหาโลกร้อน การพัฒนาด้านพลังงานที่ประเทศไทยให้ความสําคัญ
เป้าหมายของประเทศ และการเข้าร่วมงาน

● วิดิทัศน์ จาก Dr. Jiang Biao
Director of Chinese Academy of Sciences, Innovation Cooperation Center Bangkok (CAS-ICCB)
กล่าวถึงบทบาทของ CAS-ICCB ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ความร่วมมือในการจัดงาน

Ms.Zhu Lei, CCPIT Representative
กล่าวถึงความร่วมมือและการเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

● วิดิทัศน์จาก Mr.Yang Ming TusPark WHA Representative
รองประธานอาวุโสของ Tus-Holdling Co.,Ltd, รองประธาน Tus-S&T Service Co.,Ltd.
กล่าวถึงความร่วมมือเกี่ยวกับอุทยานวิทยาศาสตร์และความร่วมมือด้านพลังงาน ใหม่และ EV ในประเทศไทย

Mr. Xuan Li
รองเลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน
กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงาน และเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน

11:00 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

11:30 น.

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

11:40 น.

นักข่าวสัมภาษณ์บริเวณหน้างาน

12:00 น.

จบงานแถลงข่าว

Scroll to Top