สถานที่จัดงาน

BITEC

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Hall EH 101-102

BITEC

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Hall EH 101-102

การวางแผนเดินทาง
ไปไบเทค

รถไฟฟ้าบีทีเอส

รถไฟฟ้าบีทีเอส ลงที่สถานีบางนา (ทางออกที่ 1) สามารถใช้ทางเชื่อมเดินเข้าศูนย์การประชุมไบเทค

รถบัส

  • ทางเข้าที่ 1 และ 2 บนถนนบางนา – ตราด สามารถโดยสารโดยใช้รถประจำทางหมายเลข 38, 46, 48, 132, 133, 139, 180, 552
  • ทางเข้าที่ 3 บนถนนสุขุมวิท ใช้รถประจำทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 536, 544

รถยนต์ส่วนตัว

รถยนต์ส่วนตัว (มีที่จอดทั้งภายในและภายนอกอาคาร) ทางเข้าฝั่งเส้นถนนบางนา – ตราด ประตูทางเข้า 1  และ 2 ทางเข้าฝั่งเส้นถนนสุขุมวิท ประตูทางเข้า 3

Scroll to Top